Mladi „vreme za sebe” smatraju važnim – a evo na koje načine se suočavaju sa mikrostresovima
Mladi „vreme za sebe” smatraju važnim – a evo na koje načine se suočavaju sa mikrostresovima

Mladi „vreme za sebe” smatraju važnim – a evo na koje načine se suočavaju sa mikrostresovima

Na koordinatnom sistemu generacija moguće je detektovati različite tačke, odnosno slova koje označavaju demografske grupe. Svaka od njih može da navede različite probleme, brige, te opšta interesovanja i potrebe. Tako se, na primer, generacija Z i generacija Y, odnosno milenijalci, u mnogo čemu mogu poistovetiti sa obzirom na to da se ove dve generacije i dalje mogu objediniti pod pojmom mladi ljudi.

orbit mikrostresovi vreme za sebe
orbit mikrostresovi vreme za sebe

Međutim, novo istraživanje* koje je sproveo brend žvakaćih guma Orbit, a koje se tiče svakodnevnih, životnih mikrostresova, otkrilo je otrežnjujuće podatke. Čak tri četvrtine mladih u Srbiji svakodnevno doživljava stresove. Preopterećenost obavezama, te nesuglasice sa prijateljima i porodicom najistaknutiji su problemi za čak 48 odsto ispitanika, a ovo istraživanje otkrilo je da ih doživljavaju bar jednom dnevno.

Sa druge strane, da je vreme za sebe veoma ili izuzetno važno naglasilo je čak 85 odsto ispitanika generacije Z i milenijalaca. Stoga se kao ultimativni cilj izdvojila potreba da se pomogne mladim generacijama u otkrivanju zabavnih i nekonvencionalnih načina kojima bi mogli efektivno da se nose sa mikrostresovima – i to kroz jedinstvenu kampanju Chewtopia.

*Svi dalji podaci potiču iz ovog istraživanja. Anketa je sprovedena od strane brenda Orbit u partnerstvu sa kompanijom Deep Dive Research and Consulting, i obuhvatila je 200 ispitanika. Anketa je bila aktivna od 19.04.2024. godine do 10.05.2024. godine.
orbit mikrostresovi vreme za sebe (7)
Orbit Mikrostresovi Vreme za sebe

M I K R O S T R E S O V I .

Mikrostresovi su sitni, ali stresni trenuci koji se dešavaju svakog dana. Oni oduzimaju vreme, energiju i entuzijazam. Bilo da su to loše vesti, sve teže zapošljavanje ili porast životnih troškova, istraživanje pokazuje da su milenijalci i Gen Z više pod stresom nego prethodne generacije u istim godinama. Ipak, kao lideri u stvaranju trendova i preispitivanju ustaljenog poretka, milenijalci i Gen Z se nisu suzdržavali kada su delili šta ih stresira u svakodnevnom životu, i kako se sa tim nose.

orbit mikrostresovi vreme za sebe (7)
orbit mikrostresovi vreme za sebe

G E N _ X / G E N _ Y .

Polovina ispitanika čulo je za pojam mikrostresa. Najčešći mikrostresovi su povezani sa obavezama (opterećenost obavezama, odlaganje zadataka, rokovi), manjim svađama sa prijateljima ili porodicom, ali i zastojima u saobraćaju. Tri četvrtine ispitanika navodi da svakodnevno doživljava stresove, a od toga polovina navodi veći broj stresova u toku dana.

Tipične posledice mikrostresa se tiču odnosa sa ljudima (manje strpljenja u odnosima sa bliskim ljudima), samopercepcije (osećaja nesigurnosti, povlačenja u sebe), niže produktivnosti (gubljenje fokusa, pad kvaliteta rada) i problema sa spavanjem. Ispitanici uglavnom pribegavaju sklanjanju od ljudi koji su izvor stresa, razgovoru sa drugim ljudima i aktivnostima poput šetnje, gledanja televizije ili čitanja knjiga.

orbit mikrostresovi vreme za sebe
orbit

Uticaj mikrostresova i načini za njihovo prevazilaženje slični su za sve analizirane grupe. Ipak, manjak strpljenja i telesni simptomi su više zastupljeni u ženskoj populaciji. Problem sa održavanjem fokusa je zastupljeniji u Gen Z. Sa druge strane, milenijalci su skloniji povlačenju u sebe i češće navode probleme sa spavanjem. Takođe, Gen Z populacija se češće smiruje treninzima u teretani i žvakanjem žvake u poređenju sa milenijalcima.

orbit mirkostresovi

M E _ T I M E .

Ipak, vreme za sebe, odnosno me-time, opaža se kao vrlo važno. Štaviše, to opaža čak 85 odsto ispitanika. Upravo ovi momenti služe za opuštanje, te pojedincima daju privatnost i mogućnost da se fokusiraju na sebe. Omiljeno mesto za vreme za sebe je kod kuće (prazna soba). Sa druge strane, van kuće ljudi obično šetaju ili treniraju.

orbit mikrostresovi vreme za sebe (7)

D I S T R E S S .

Meditacija, reči afirmacije i motivacione poruke se opažaju kao korisna sredstva. Stoga ih oko 40 odsto vidi kao izuzetno ili veoma korisne kada je u pitanju suočavanje sa mikrostresovima. Slušanje muzike, šetnja i vreme u prirodi su najčešće metode usredsređivanja. Muškarci češće pribegavaju meditaciji nego žene. Gen Z populacija se češće usredsređuje uz muziku, ali i vođenjem dnevnika i žvakanjem žvake nego milenijalci.

orbit mikrostresovi vreme za sebe (7)
orbit mikrostresovi vreme za sebe

B U B B L E _ G U M .

Dakle, mikrostresovi mogu da se manifestuju na različite načine, zavisno od osobe. Ipak, njima možemo da upravljamo kroz mnoge procese. Katarina Lero, regionalna portfolio menadžerka za kategoriju žvakaćih guma, smatra da je Orbit prepoznao problem i to kroz kampanju Chewtopia koja podseća na nužnost izdvajanja momenata za sebe u toku haotičnog dana.

Gen Z i milenijalci se sa brojnim mikrostresovima suočavaju svakodnevno. S obzirom na ove brige koje lebde nad mladim ljudima, mnogi smatraju da je vreme za sebe važno sredstvo za upravljanje stresom. Chewtopia je namenjena onima kojima je potreban trenutak mira, pružajući smernice mladim ljudima da se ponovo usredsrede.

orbit mikrostresovi vreme za sebe (7)
orbit mikrostresovi vreme za sebe (7)

Samim tim, brend žvakaćih guma Orbit je naglasak stavio na slavljenje moći uzimanja trenutka za sebe kako bi pomogao u borbi protiv svakodnevnih izazova koji mogu da izazovu pojavu mikrostresova. Naposletku, i generacije koje se neretko povezuju sa sintagmom the generations who are ‘ok with not being ok’ su u svojim odgovorima potvrdile da je vreme za sebe od ključnog značaja. A baš kao u kovanici mikrostres, jedno od rešenja je mikro korak – i on je oličen u vidu žvakanja žvake.

orbit mikrostresovi vreme za sebe (7)
orbit mikrostresovi vreme za sebe (7)
Orbit Mikrostresovi Vreme za sebe
Učitati još
Zatvori