Art đir: Doček proleća u beogradskim galerijama
Art đir: Doček proleća u beogradskim galerijama

Art đir: Doček proleća u
beogradskim galerijama

Onako kako mnogi dočekuju novu godinu, mi dočekujemo proleće – i to u beogradskim galerijama, uz slavlje umetnosti. Obilazeći izložbe u Beogradu i Novom Sadu, sprovodimo art đir koji, u izvesnom širem smislu, i stavlja u fokus upravo pitanja prirode i ljudskog odnosa prema njoj.

Više izložbi, KC Beograd

U tri galerijska prostora Kulturnog centra Beograda otvorene su tri izložbe: BOTANICA FUTURA, BOTANICA NOVA Ane Vujović, u Likovnoj galeriji, DNEVNIK Marije Mandić i Ane Žeželj, u Galeriji Artget, i izložba inFLUenca ▪︎ MIŠLJENJA PREKIDA I PRELOMA studenata grupe Novi mediji Fakulteta likovne umetnosti u Beogradu.

Ana Vujović kroz postavuku BOTANICA FUTURA, BOTANICA NOVA gradi vrt budućnosti, i nove oblike postojanja, gde prirodni i veštački elementi dolaze u neverovatno blizak odnos, u kom nije sasvim izvesno koja strana pokušava da nadvlada i integriše koju. Izložbom DNEVNIK predstavljeni su radovi Marije Mandić i Ane Žeželj, u dijalogu. Koristeći fotografiju kao primarni medij, obe umetnice se bave svojim ličnim iskustvima i istražuju naizgled obične situacije koje se transformišu u sećanja. Problemski okvir ovogodišnje studentske izložbe inFLUenca mladih umetnika i studenata grupe Novih medija Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu baziran je na propitivanju kontekstualnih praksi savremene umetnosti.

Kraj jezika – Još jednom o Vitgenštajnu

U Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića Muzeja savremene umetnosti otvorena je izložba Kraj jezika – Još jednom o Vitgenštajnu. Ova izložba predstaviće radove srpskih i austrijskih umetnika/učesnika konkursa, koji je tematski obuhvatio predloge i interdisciplinarna istraživanja inspirisana idejama austrijskog filozofa Ludviga Vitgenštajna koji je radio u polju logike, matematičke filozofije, filozofije duha i jezika.

Pristigli predlozi i neočekivani načini na koji se u umetničkim praksama promišlja Vitgenštajnova misao o jeziku u savremenom kontekstu nesumnjivo su pokazali novu aktuelnost njegovih filozofskih teza, pozivajući da se suočimo sa onim što znamo ili verujemo da razumemo.

Na izložbi će biti predstavljeni radovi u širokom spektru stvaralačkih izraza od minimalističkih intervencija u jeziku, video instalacija, elektro-akustičkih eksperimenta, skulptura, kolaža do digitalnih aplikacija, vizuelne poezije, performativnih scenarija. U doba kada veštačka inteligencija generiše svoj sistem saznanja putem kodova, gradeći tehnološke alternative čak i kreativnim procesima ljudskih bića, dela na izložbi pružaju uvid u među prostore u kojima umetničko traganje još uvek zadržava primat.

Izložba će biti otvorena do 6. maja 2024. godine.

proleće
Foto: Miljana Niković

New Era: umetnički diskursi o društvenim i klimatskim promenama

U petak 22. marta putujemo do Novog Sada, do Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, gde će biti otvorena grupna intermedijska izložba New Era: umetnički diskursi o društvenim i klimatskim promenama. Na izložbi će biti predstavljeni radovi 12 umetnika/ca i umetničkih grupa iz BiH, Hrvatske, Srbije i Slovenije koje se u svojim stvaralačkim praksama dosledno i dugoročno posvećuju odnosu između čoveka i prirode, dajući umetnički komentar i odgovor na jednu od najaktuelnijih tema savremenog društva – ekologije, klimatskih i društvenih promena i očuvanja životne sredine.

Odabrana dela donose suštinsko promišljanje ljudske intervencije na životnu sredinu i društvenih pojava koje utiču na klimatske promene te daju poseban uvid na ekološke probleme iz aspekta savremene umetnosti. Na ovaj način pokrenuta su pitanja društvene odgovornosti prikazujući širok spektar ekoloških tema – od međusobne interakcije živih organizama i njihovih zajednica do njihove interakcije sa životnom sredinom. Teme kojima se umetnici/ce bave su univerzalne i prvenstveno se odnose na uništavanje životne sredine, podizanje svesti o klimatskim i društvenim promenama, probleme koje donose savremene tehnologije, kao i na njihov uticaj na društvo i pojedinca.

Izložba će biti otvorena do 12. maja 2024. godine.

IGOR BOšNJAK, Land of redemption

Foto: PR

Učitati još
Zatvori