U Salonu Muzeja savremene umetnosti biće održano javno izvođenje performansa Movements: White
U Salonu Muzeja savremene umetnosti biće održano javno izvođenje performansa Movements: White

U Salonu Muzeja savremene umetnosti biće održano javno izvođenje performansa Movements: White

Umetnica Sanja Latinović i Ranko Đanković sa još pet učesnika izvešće performans Movements:White u petak, 19. avgusta sa početkom u 19 časova u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Performans Pokreti: Belo prvobitno je izveden 2012. godine. Nakon dvadesetomitnog performansa održaće se razgovor sa umetnicom Sanja Latinović povodom trenutne izložbe i umetničke prakse.

Performans pod nazivom Movements:White predstavlja prvi zajednički rad Sanje Latinović i Ranka Đankovića. U performansu publika je suočena sa prenosom nekoliko kilograma vajarskog peska sa kraja na kraj zidnog platna. Prenošenje se izvodi sinhronizovanim pokretima sedmoro učesnika od kojih su na beloj površini zida transparentni samo njihovi udovi. Postupak nalikuje na kinetičku skulpturu a funkcija transmisije materije simbolično predstavlja problem komunikacije i prenosa informacija. U prenosu se dešavaju gubitci i šumovi, ono što na posletku ostane daleko je manje od primarne zamisli.

Samostalna izložba Sanje Latinović Prepreka ili prag osmišljena je kao revizija dosadašnje umetničine prakse primarno radi idejne i vizuelne artikulacije iste. Prvi put objedinjeno i na izvestan način sistematizovano vizuelno pariraju i sagledavaju se njene ujednačene, a opet različite izvedbe kao misli o prirodi, izrazu i temama performans akcija. Na formalnom nivou njene performans akcije možemo klasifikovati podelom u tri grupe. Prva grupa – samostalne, često i radikalne izvedbe. Druga grupa – kolektivni performansi na nivou promišljanja telesno i mentalno sinhronog unutar duha zajedništva. Treća grupa- kroz materijalizovane instalacije i objekte navodi publiku da učestvuje i preuzme ulogu glavnog perform – aktera.

Sve ovo, pojedinačno i objedinjeno karakteriše autorkin specifičan pristup analizi stvaranja i odvijanja umetničkog čina koji se najpre može shvatiti na nivou sprovođenja oblika različitih ponašanja, a ne kao jedan konačan, unapred formatiran model od koga se ne odstupa.

Učitati još
Zatvori