Art đir: Februarska šetnja kroz domaće slikarstvo i vajarstvo
Art đir: Februarska šetnja kroz domaće slikarstvo i vajarstvo

Art đir: Februarska šetnja kroz
domaće slikarstvo i vajarstvo

Iako je februar poznat kao mesec ljubavi, mi ga preinačujemo u februArt – i posvećujemo ljubavi prema umetnosti. U ovomesečnoj šetnji od galerije do galerije, upit za navigaciju glasi: domaće slikarstvo i vajarstvo. Tako na mapu upisujemo tri lokacije gde ovog meseca možete pogledati radove srpskih savremenih umetnika koji definišu progresivnu scenu domaćeg stvaralaštva.

Izložba slika „Izgubljeno – zamenjeno“ Jelene Vezmar, Galerija Doma omladine Beograda

Izložba slika pod nazivom Izgubljeno – zamenjeno za glavnu temu ima nestalnost ljudskih sećanja. U pokušaju da sećanja po svaku cenu sačuva, Jelena Vezmar često, nekada i sasvim nesvesno, pribegava njihovoj rekonstrukciji koristeći se izmišljenim segmentima koji čine logički smislenu celinu. Gradeći prizor u kojem se realistično prikazani objekti smenjuju sa pojednostavljenim, pikselizovanim i/ili neodređenim površinama, umetnica sačuvane delove sećanja uvezuje sa apstraktnim elementima i formama stvarajući celinu sa potencijalom višeslojnog iščitavanja.

Na svakom od kolaža se vidi jedan jasno naslikan fotografski fragment čija veličina varira od platna do platna – on je polazište. Vodeći se logikom konfabulacije, koja, prema rečima autorke „predstavlja proizvodnju ili stvaranje lažnih ili pogrešnih sećanja bez namere da se obmane”, nadomešćuju se nedostajući delovi. Oni nastaju razvijanjem potencijala početnog fragmenta, uspostavljajući novo estetsko jedinstvo predstave. U slikarstvu Jelene Vezmar forma se tvori iz likovnih elemenata inicijalnog predloška, simulirajući psihički proces domaštavanja nedostajućih delova. U slučaju misaone predstave, radi se o konfabulaciji, dok se, u slučaju slike, radi o nastanku likovne forme koja oblikuje površinu platna. Cilj ovog procesa jeste razvoj atmosfere fotografije, koja ostaje najjasnije naslikana.

Izložba je otvorena do 25. februara 2024. godine.

Loše po tebe, Jelena Vezmar
Sećanje na zalazak, Jelena Vezmar

Izložba skulptura Strahinje Zoćevića i Ane Kocić, Galerija Dimenzija

Umetnička grupa Dimenzija započinje ovogodišnji izlagači program jedinstvenom objedinjenom izložbom radova dvoje domaćih skulptora, Strahinje Zoćevića i Ane Kocić.

Služeći se klasičnim skulptorskim materijalima, Zoćević sprovodi umetničku revitalizaciju upotrebnih predmeta iz svakodnevice, koje koristi kao polazište za novi rad. Na taj način, autor rekreira prepoznatljive objekte – artefakte hiperprodukcije potrošačkog društva – u kamenu, gipsu, drvetu, terakoti i raznim veštačkim materijalima. Dodavanjem nove konotacije i estetske vrednosti, trajno ih transformiše u autentična umetnička dela.

S druge strane, Ana Kocić izmešta gotove predmete iz postojećeg okruženja, poput redi mejda, vešto menjajući kontekst u kome se pomenuti nalaze. Njenom vajarskom intervencijom, te poigravanjem sa datošću materijala, teksturama i koloritom, umetnica generiše jedan nov sadržaj, osobene narativne vrednosti, često referišući na važna univerzalna pitanja današnjice.

Izložba je otvorena do 8. marta 2024. godine.

Strahinja Zoćević, IGLA
Ana Kocić, SOCIJALNA INTELIGENCIJA

Izložba ULUS + (-) / NOVO ČLANSTVO 2024, Pavillon des arts Cvijeta Zuzorić

Tokom 2024. godine, Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS) će potencijalno biti obogaćeno sa ukupno 50 novih članova, koji su svojom profesionalnom aktivnošću ispunili uslove konkursa za prijem.

Radove na izložbi ULUS + (-) / NOVO ČLANSTVO 2024. selektovao je Umetnički savet na osnovu uvida u portfolije umetnika i umetnica dostavljenih prilikom prijave na konkurs. Izložba pruža uvid u reprezentativne radove novog članstva kojima se ono predstavlja javnosti i najširem članstvu Udruženja. Ona je istovremeno i prilika za sagledavanje aktuelnog preseka savremenih umetničkih tendencija i prilika za valorizaciju umetničkih dometa novih i mladih autora i autorki iz cele zemlje.

Novija istorija vizuelne umetnosti obeležena je stalnim i najrazličitijim prekoračenjima medijskih formata i narušavanjem granica samog polja i opsega vizuelne umetnosti. Uprkos tome, bedemi polja (likovne) umetnosti pokazali su se teško promočivim. ULUS, kao reprezentativno umetničko udruženje u polju likovnih umetnosti, neretko reflektuje ove nepropusnosti.

Izložba je otvorena do 26. februara 2024. godine.

Foto: Udruženje Dimenzija, Galerija Doma omladine Beograd, Instagram (@ulus.rs)

Učitati još
Zatvori